Skåpguiden


Dokumentskåp

Brandklassat skåp utan stöldskyddsklassning. Brandklassat för att klara pappersdokument. Finns i brandklasserna P60, P90 och P120 min. Vertikalskåp och lateralskåp är dokumentskåp.
OBS Datamedia bör ej förvaras i dokumentskåp utan datamediainsats.


Datamediaskåp

Liknande skåp som dokumentskåp fast med en brandklassning som även klarar datamedia. Finns i en äldre brandklass D60, D120 min, samt den nyare europeiska brandklassningen
SS EN1047-1, 60DIS och 120DIS.


Datamediainsats

En insats som tillsammans med ett brandklassat skåp får klassning som ett Datamediaskåp.


Säkerhetsskåp/vapenskåp

Stöldskyddat skåp, enligt SS 3492, utan brandklassning. (Lämplig för förvaring av vapen, cigaretter, nycklar, mediciner mm.) När polisen kräver ett klassat skåp enl SS 3492 för vapenförvaring, så är det ett säkerhetsskåp man ska köpa. Försäkringsbolagen godkänner i regel en kontantförvaring på 1 basbelopp i ett sådant här skåp.


Kassaskåp

Kassaskåp har samma stöldskydd som ett säkerhetsskåp fast det har även brandklassning och är då klassat enligt SS 3493. Försäkringsbolagen godkänner precis som i säkerhetsskåp i regel en kontantförvaring på 1 basbelopp.


Värdeskåp

Skåpen är stöldskyddsklassade enligt svensk standard SS 3150 eller enligt Eurostandard Grade O till Grade VII.

Grade - klassade skåp som väger under 1000 kg skall bultas fast i golv.

Skåpen passar för förvaring av exempelvis; Guld, silver, kontanter, huvudnycklar och värdehandlingar.

Ett gott råd är att kontakta sitt försäkringsbolag före köp av värdeskåp så att försäkringsbeloppet blir rätt.


Deponeringsskåp (Redovisningsskåp)

Ett skåp för deponering av kontanter, nycklar mm. Skåpen är i vissa fall klassade enligt Värdeskåpsnormen SS EN1143-2. Vårt skåp DS 44E är oklassat men har en medföljande innehållsförsäkring där premien är betald första året.


Deponeringsboxar

Även kallade rånskyddsboxar. En låsbar deponeringsbox som placeras under kassan i butiker för att få undan större sedlar från kassalådan. Finns med  nyckel och/eller elkodlås med tidsfördröjning.


Brandklassade stöldskyddsskåp

Inbrottstestat skåp inom testnormen SS 3492, men med lägre klassning än säkerhetsskåp. Förekommer i många fall med brandklassning enligt dokumentskåp. I vissa fall medföljer det en innehållsförsäkring där premien är betald första året.


Serverskåp

Inbrottsskyddande skåp för datorer och datorservrar. Kan ha stöldskyddsklassning som säkerhetsskåp SS 3492. I många fall är serverskåp utrustade med fläktar och har även eluttag indraget.