Säkerhetsskåp, SS 3492, med alkolås och nyckeltavlor.

Nytt material är på väg.